Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.60.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Załączniki:
RG.0007.60.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.165.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.165.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.207.2021, Z dnia: 30.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.207.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.07.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.119.2020, Z dnia: 30.06.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2019r.
Załączniki:
RG.0007.119.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.152.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek z przeznaczeniem pod drogi gminne
Załączniki:
RG.0007.152.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.103.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, za czas służby przekraczającej normę
Załączniki:
RG.0007.103.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.150.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.150.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.99.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.99.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.71.2019, Z dnia: 31.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.71.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.11.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.68.2019, Z dnia: 31.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.68.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.11.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.86.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie
Załączniki:
RG.0007.86.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.51.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2018 rok
Załączniki:
RG.0007.51.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.83.2019, Z dnia: 12.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.83.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.33.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2019
Załączniki:
RG.0007.33.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.03.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.85.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.85.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 14  prawy
Początek strony