Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.209.2021, Z dnia: 30.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
Załączniki:
RG.0007.209.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.07.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.98.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy - ul. Wrzosowa
Załączniki:
RG.0007.98.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.59.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.59.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.170.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.170.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.139.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2027
Załączniki:
RG.0007.139.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.11.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.205.2021, Z dnia: 30.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Załączniki:
RG.0007.205.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.07.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.27.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy - ul.Piękna
Załączniki:
RG.0007.27.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.126.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.121.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.126.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.159.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.159.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.164.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kobiór
Załączniki:
RG.0007.164.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.40.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Załączniki:
RG.0007.40.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.173.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
RG.0007.173.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.151.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
Załączniki:
RG.0007.151.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.129.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2018-2025 (od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2025r. )"
Załączniki:
RG.0007.129.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.171.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
Załączniki:
RG.0007.171.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony