Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.188.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
Załączniki:
RG.0007.188.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.179.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek z przeznaczeniem pod drogi gminne
Załączniki:
RG.0007.179.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.115.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Załączniki:
RG.0007.115.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.206.2021, Z dnia: 30.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2020r.
Załączniki:
RG.0007.206.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.07.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.5.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Załączniki:
RG.0007.5.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.134.2020, Z dnia: 29.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.134.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.11.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.204.2021, Z dnia: 27.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
Załączniki:
RG.0007.204.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.06.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.155.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2027
Załączniki:
RG.0007.155.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.189.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.172.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.189.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.132.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie sprzeciwu wobec przebiegu linii kolejowej na odcinku Katowice - Jastrzębie - Zdrój - granica Rzeczypospolitej Polskiej - Ostrawa przez gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.132.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.17.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wydzierżawienia gruntu komunalnego przy ul. Centralnej 57A, o powierzchni 95,86 m2 stanowiący część działki nr 1434/39 k.m. 1 obręb Kobiór
Załączniki:
RG.0007.17.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.74.2019, Z dnia: 28.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.74.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.64.2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiór nr RG0007.44.2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2019
Załączniki:
RG.0007.64.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.11.2019 , wersja 2

Numer: RG.0007.15.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
RG.0007.15.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.195.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.195.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony