Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.128.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020
Załączniki:
RG.0007.128.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.114.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola prowadzonego przez Gminę Kobiór, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Załączniki:
RG.0007.114.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.43.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Załączniki:
RG.0007.43.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.8.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.8.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.28.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.28.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.03.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.62.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod plac zabaw
Załączniki:
RG.0007.62.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.153.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek przeznaczonych pod drogę
Załączniki:
RG.0007.153.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.22.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.22.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.157.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Załączniki:
RG.0007.157.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.19.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.19.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.109.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok oraz zmiany uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.109.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.14.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Załączniki:
RG.0007.14.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.78.2019, Z dnia: 12.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.78.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.184.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przy ulicy Kobiórskiej 5, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.184.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.58.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.58.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony