Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.30.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.30.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.03.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.123.2020, Z dnia: 30.06.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.123.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.44.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2019
Załączniki:
RG.0007.44.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.208.2021, Z dnia: 30.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.208.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.07.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.16.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.16.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.87.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
RG.0007.87.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.130.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobiór na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
RG.0007.130.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.42.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019 - 2026
Załączniki:
RG.0007.42.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.156.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.117.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Załączniki:
RG.0007.156.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.107.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek przeznaczonych pod drogi
Załączniki:
RG.0007.107.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.35.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.35.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.102.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.102.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.133.2020, Z dnia: 29.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.126.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.133.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.11.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.125.2020, Z dnia: 11.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.125.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.08.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.143.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego przy ul. Tuwima, o powierzchni 40,28 m2, stanowiącego część działki 1400/37 k.m.1 na okres 10 lat
Załączniki:
RG.0007.143.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.11.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 14  prawy
Początek strony