Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XVII/120/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
xvii12012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/229/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy zbywaniu
nieruchomości mieszkalnych należących do gminy
Załączniki:
XXXI22914.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2

Numer: XVII/121/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
xvii12112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.09.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XXIII/176/13, Z dnia: 18.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór
Załączniki:
xxiii17613.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/113/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
xvii11312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.09.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XXX/222/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi.
Załączniki:
XXX22214.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: II/16/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania Wójtowi dodatku specjalnego na miesiące grudzień 2010r. i styczeń 2011r
Załączniki:
ii1610.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XV/94/12, Z dnia: 24.05.2012

, Zmieniana: XII/73/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xv9412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.05.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XXIII/175/13, Z dnia: 18.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xxiii17513.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/154/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
xxi15413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/155/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r
Załączniki:
xxi15513.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/45/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pszczyna
Załączniki:
ix4511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/194/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
xxvii19413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/50/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w Gminie Kobiór na lata 2007 2011 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach
Załączniki:
ix5011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VIII/43/11, Z dnia: 16.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
viii4311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony