Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XX/149/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
xx14912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/100/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana: XII/73/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xvi10012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIII/173/13, Z dnia: 18.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
Załączniki:
xxiii17313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: III/19/11, Z dnia: 27.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2011-2014
Załączniki:
iii1911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/60/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Załączniki:
x6011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXII/241/14, Z dnia: 27.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do prowadzenia postępowań w sprawach udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Załączniki:
XXXII24114.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1

Numer: XVI/107/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014
Załączniki:
xvi10712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XIII/81/12, Z dnia: 02.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci zarządzanej przez Kobiórski Zakład Komunalny na terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2012r. - 28.02.2013r.
Załączniki:
xiii8112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XXXIV/251/14, Z dnia: 30.09.2014

, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/198/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
XXXIV25114.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.10.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.10.2014 , wersja 1

Numer: XVII/111/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xvii11112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXV/182/13, Z dnia: 11.07.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok
Załączniki:
xxv18213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: I/4/10, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
i410.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/41/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
vii4111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/205/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci zarządzanej przez Kobiórski Zakład Komunalny na terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2014r. - 28.02.2015r
Załączniki:
xxix20514.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/226/14, Z dnia: 12.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
XXXI22614.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 18  prawy
Początek strony