Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXXI/230/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kobiórze
Załączniki:
XXXI23014.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 2

Numer: XXIX/208/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014r.
Załączniki:
xxix20814.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/104/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012r.”
Załączniki:
xvi10412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XIX/128/12, Z dnia: 26.11.2012

, Zmieniana: XVII/120/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
xix12812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/150/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przejęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zarządzania przystankami w ciągu dróg powiatowych
Załączniki:
xx15012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/198/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
xxviii19813.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/27/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
Załączniki:
iv2711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/199/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
xxviii19913.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/114/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze
Załączniki:
xvii11412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/145/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
xx14512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/55/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
x5511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/40/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
vii4011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/216/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic
Załączniki:
xxix21614.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXX/223/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/164/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 7 marca 2013r. w sprawie górnej
stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych.
Załączniki:
XXX22314.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XVII/118/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xvii11812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 18  prawy
Początek strony