Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr 4200/I/80/2023 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok

 

Uchwała Nr 4200/I/47/2023 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr 4200/I/48/2023 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Kobiór na 2023 rok

 

Uchwała nr 4200/I/170/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kobiór informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półroczek 2022 roku

 

Uchwała nr 4200/I/92/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

 

Uchwała nr 4200/I/40/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Kobiór na 2022 rok

Uchwała nr 4200/I/39/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała nr 4200/I/282/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodjen w Katowicach w kwocie 637.500,00 zł

 

Uchwała nr 4200/I/271/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kobiór na 2022 rok

Uchwała nr 4200/I/270/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobiór

Uchwała nr 4200/I/269/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

 

Uchwała nr 4200/I/161/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kobiór informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

 

Uchwała nr 4200/I/86/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok

 

Uchwała nr 4200/I/86/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 340.000 zł

 

Uchwała Nr 4200/I/51/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 260500,00 zł

 

Uchwała nr 4200/I/36/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 stycznia 2021 r. w srawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Kobiór na 2021 rok

Uchwała nr 4200/I/35/2021 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 21 stycznia 2021 r. w srawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała nr 4200/I/211/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2020 r. w srawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobior projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok


Uchwała nr 4200/I/211/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2020 r. w srawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobior projekcie uchwały w spraie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobiór


Uchwała nr 4200/I/211/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2020 r. w srawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kobiór na 2021 rok

 

Uchwała nr 4200/I/122/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 224.000,00 złUchwała nr 4200/I/123/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 153.000,00 zł

 

Uchwała nr 4200/I/83/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok

 

Uchwała nr 4200/I/5/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Kobiór na 2020 rok


Uchwała nr 4200/I/4/2020 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała nr 4200/I/214/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie opinii przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały budżetowej Gminy Kobiór na 2020 rok - z uwagami zawartymi w uzasadnieniu

 

Uchwała nr 4200/I/215/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020 - 2026 - z uwagami zawartymi w uzasadnieniu

 

Uchwała nr 4200/I/216/2019 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kobiór na 2020 rok - z uwagami zawartymi w uzasadnieniu

 

Uchwała nr 4200/I/159/2019 z dnia 25 września 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii przedłożonej przez Wójta Gminy Kobiór informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

 

Uchwała nr 4200/I/117/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiór

 

Uchwała nr 4200/I/81/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

 

Uchwała Nr 4200/I/28/20198 z dnia 23 stycznia 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr 4200/I/29/20198 z dnia 23 stycznia 2019 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kobiór na 2019 rok

Uchwała Nr 4200/I/230/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

 

Uchwała Nr 4200/I/231/2018bz dnia 3 grudnia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobiór

 

Uchwała Nr 4200/I/232/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kobiór na 2019 rok

 

Uchwała nr 4200/II/165/2018 z dnia 19 września 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kobiór informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

 

Uchwała nr 4200/II/139/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 180.700 zł.

 

Uchwała Nr4200/II/120/2018 z dnia 28 maja 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiór

 

Uchwała nr 4200/II/84/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok


Uchwała nr 4200/II/28/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kobiór na 2018 rok

 

Uchwała nr 4200/II/27/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała nr 4200/II/225/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Uchwała nr 4200/II/226/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały w prawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobiór

 

Uchwała nr 4200/II/227/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kobió na 2018 rok

 

Uchwała nr 4200/II/168/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 312690 zł.

 

Uchwała nr 4200/II/141/2017 z dnia 11 września 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kobiór informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półroczek 2017 roku

 

Uchwała Nr 4200/II/109/2017 RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobiór

 

Uchwała Nr 4200/II/122/2017 RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 376.000,00

 

Uchwała nr 4200/II/70/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

 

Uchwała nr 4200/II/51/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 112.000 zł.

 

Uchwała nr 4200/II/21/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kobió na 2017 rok

 

Uchwała nr 4200/II/20/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr 4200/II/147/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku II składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowwej Gminy Kobiór na 2017 roka

 

Uchwała Nr 4200/II/146/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku II składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobiór

 

Uchwała Nr 4200/II/145/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku II składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

 

Uchwała nr 4200/I/177/2016 z dnia 29 września 2016 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 112000,00 zł

 

Uchwała nr 4200/II/101/2016 z dnia 7 września 2016 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kobiór informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

 

Uchwała nr 4200/II/57/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu w wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

 

Uchwała nr 4200/II/29/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 

Uchwała nr 4200/II/231/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała nr 4200/II/230/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

 

Uchwała nr 4200/II/83/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdania z wykonania budżeu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uchwała nr 4200/II/55/2015 z dnia 31 marca 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 905,028 zł

 

Uchwała nr 4200/II/31/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kobiór na 2015 rok

 

Uchwała nr 4200/II/30/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiórk, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr 4100/II/249/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Kobiór pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 513.183zł

 

Uchwała Nr 4100/II/138/2014 z dnia 3 września 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłużonej przez Wójta Gminy Kobiór informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.

 

Uchwała Nr 4100/II/83/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Kobiór sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

 

Uchwała Nr 4100/II/18/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr 4100/II/248/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

Uchwała Nr 4100/II/247/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok z uzasadnieniem

 

Uchwała Nr 4100/II/47/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiór wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr 4100/II/214/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021

 

Uchwała Nr 4100/II/213/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kobiór uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem

Informacja wytworzona przez Gabriela Zając dnia 02.05.2023
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.05.2023. Odsłon 1782, Wersja 45drukuj
Wersja : lewy  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony