Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXVII/191/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Załączniki:
xxvii19113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/198/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021
Załączniki:
xxviii19813.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/199/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
xxviii19913.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/197/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok
Załączniki:
xxviii19713.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/203/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
Załączniki:
xxviii20313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/204/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pszczyna na realizację zadania oświatowego
Załączniki:
xxviii20413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/200/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Kobiór
Załączniki:
xxviii20013.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/201/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2014 r. pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
Załączniki:
xxviii20113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/202/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
Załączniki:
xxviii20213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/215/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wydzierżawienia gruntu komunalnego położonego w Kobiórze przy ulicy Centralnej 57A, o pow. 165 m2 - teren utwardzony oraz 38,16 m 2 - teren zabudowany stanowiących część działki nr 1434/39 k.m. 1 obręb Kobiór
Załączniki:
xxix21514.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/208/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014r.
Załączniki:
xxix20814.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/216/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Pana Dietera Przewdzinga, Burmistrza Zdzieszowic
Załączniki:
xxix21614.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/213/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek pod planowaną drogę gminną 23KDW - ul. Stobika w Kobiórze
Załączniki:
xxix21314.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/210/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Załączniki:
xxix21014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/212/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia Uchwały Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 okręgach wyborczych
Załączniki:
xxix21214.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony