Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXIV/180/13, Z dnia: 06.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok
Załączniki:
xxiv18013.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXV/184/13, Z dnia: 11.07.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach
Załączniki:
xxv18413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXV/182/13, Z dnia: 11.07.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok
Załączniki:
xxv18213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXV/183/13, Z dnia: 11.07.2013

, Zmieniana:  
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Załączniki:
xxv18313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVI/187/13, Z dnia: 26.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
xxvi18713.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVI/186/13, Z dnia: 26.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór
Załączniki:
xxvi18613.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVI/185/13, Z dnia: 26.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok
Załączniki:
xxvi18513.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/194/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
xxvii19413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/195/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych
Załączniki:
xxvii19513.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/193/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana: XXIII/170/13
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/170/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
xxvii19313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2013.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 2

Numer: XXVII/189/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
xxvii18913.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/192/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
xxvii19213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/188/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok
Załączniki:
xxvii18813.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/196/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Załączniki:
xxvii19613.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/190/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie opinii o zmianie przebiegu granicy z Gminą Orzesze
Załączniki:
xxvii19013.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2013.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 2
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony