Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.211.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.211.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.212.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w zmiany uchwały Nr RG.0007.100.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.212.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.213.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany nazwy ul. Władysława Hibnera na ul. Kwiatową
Załączniki:
RG.0007.213.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.214.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy
Załączniki:
RG.0007.214.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.197.2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.197.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.198.2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026
Załączniki:
RG.0007.198.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.199.2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.199.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.200.2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.200.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.201.2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.201.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.202.2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr RG.0007.152.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.202.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.203.2017, Z dnia: 15.05.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia gminy Kobiór w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim
Załączniki:
RG.0007.203.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.192.2017, Z dnia: 12.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobiór dotyczących wejścia Gminy Kobiór w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim
Załączniki:
RG.0007.192.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.193.2017, Z dnia: 12.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
RG.0007.193.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.194.2017, Z dnia: 12.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności
Załączniki:
RG.0007.194.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.195.2017, Z dnia: 12.04.2017, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.195.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 20  prawy
Początek strony