Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.255.2018, Z dnia: 15.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021, dla Gminy Kobiór" przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach
Załączniki:
RG.0007.255.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.256.2018, Z dnia: 15.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek pod drogę gminną stanowiącą łącznik pomiędzy ul. Olszewskiego, a ul. Plichtowicką
Załączniki:
RG.0007.256.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.257.2018, Z dnia: 15.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/2/150/01 Rady Gminy Kobiór z dnia 23 marca 2001r. w sprawie ustanowienia służebności drogi do nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.257.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.258.2018, Z dnia: 15.02.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.258.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.243.2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok
Załączniki:
RG.0007.243.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.244.2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018 -2026
Załączniki:
RG.0007.244.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.245.2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie: wydzielonego rachunku dochodów samorządowej oświatowej jednostki budżetowej prowadzonej przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.245.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.246.2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.246.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.247.2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.247.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.248.2017, Z dnia: 28.12.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie budynku gospodarczego przy ul. Centralnej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.248.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.232.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.232.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.233.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026
Załączniki:
RG.0007.233.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.234.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
RG.0007.234.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.235.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.235.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.236.2017, Z dnia: 30.11.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
RG.0007.236.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.12.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.12.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 20  prawy
Początek strony