Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.78.2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.78.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.79.2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.79.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.80.2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
RG.0007.80.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.81.2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Załączniki:
RG.0007.81.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.82.2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020
Załączniki:
RG.0007.82.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.83.2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.83.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.84.2019, Z dnia: 12.12.2019, Zmieniana:  
w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.84.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.72.2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.72.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.73.2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.73.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.74.2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.74.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.75.2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami położonymi na terenie Gminy Kobiór na lata 2020-2023
Załączniki:
RG.0007.75.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.76.2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kobiór przy ulicy Centralnej
Załączniki:
RG.0007.76.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.77.2019, Z dnia: 28.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały nr RG.0007.54.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 czerwca 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowy drogi ul. Żelazna w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.77.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.67.2019, Z dnia: 31.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.67.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.11.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
Numer: RG.0007.68.2019, Z dnia: 31.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.68.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.11.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 
Początek strony