Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: na 2019 rok Wiadomości 12.12.2018 10:23 Grzegorz Strączek
2 Zmieniono wiadomość: na 2019 rok Wiadomości 11.12.2018 15:26 Grzegorz Strączek
3 Dodano wiadomość: na 2019 rok Wiadomości 11.12.2018 15:20 Grzegorz Strączek
4 Dodano pozycję menu: na 2019 rok Menu 11.12.2018 14:58 Grzegorz Strączek
5 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze z dn. 11-12-2018 Ogłoszenia 11.12.2018 14:57 Grzegorz Strączek
6 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze z dn. 11-12-2018 Ogłoszenia 11.12.2018 14:54 Grzegorz Strączek
7 Dodano przetarg :Zaproszenie do złożenia oferty z dn. 10-12-2018 Przetargi 10.12.2018 15:20 Grzegorz Strączek
8 Zmieniono przetarg :Zaproszenie do złożenia oferty z dn. 10-12-2018 Przetargi 10.12.2018 15:16 Grzegorz Strączek
9 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10-12-2018 Przetargi 10.12.2018 15:15 Grzegorz Strączek
10 Zmieniono przetarg :Przetarg nieograniczony z dn. 06-12-2018 Przetargi 06.12.2018 14:57 Grzegorz Strączek
11 Zmieniono ogłoszenie: ZAWIERUCHA Beata Jadwiga - Radna z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:12 Grzegorz Strączek
12 Zmieniono ogłoszenie: ZAREMBA Bronisława Elżbieta - Radna z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:10 Grzegorz Strączek
13 Zmieniono ogłoszenie: SZPAK Bogdan Krzysztof - Radny z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:09 Grzegorz Strączek
14 Zmieniono ogłoszenie: SZCZOTKA Tomasz - Radny z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:09 Grzegorz Strączek
15 Zmieniono ogłoszenie: SZCZOTKA Grażyna Anna - Radna z dn. 06-12-2018 Ogłoszenia 06.12.2018 9:08 Grzegorz Strączek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 209  prawy

Do druku Początek strony