Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono wiadomość: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 13.01.2020 12:55 Grzegorz Strączek
2 Dodano przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10-01-2020 Przetargi 10.01.2020 11:46 Grzegorz Strączek
3 Dodano ogłoszenie: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 14:20 Grzegorz Strączek
4 Zmieniono ogłoszenie: TARGIEL Ewa Barbara z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 11:20 Grzegorz Strączek
5 Zmieniono ogłoszenie: TARGIEL Ewa Barbara z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 11:17 Grzegorz Strączek
6 Dodano ogłoszenie: Zien Dawid Adam z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 11:17 Grzegorz Strączek
7 Zmieniono ogłoszenie: TARGIEL Ewa Barbara z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 11:16 Grzegorz Strączek
8 Zmieniono ogłoszenie: TARGIEL Ewa Barbara z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 11:15 Grzegorz Strączek
9 Zmieniono ogłoszenie: SZPAK Bogdan Krzysztof z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 11:14 Grzegorz Strączek
10 Zmieniono ogłoszenie: ŚWIERKOT Czesław Walenty z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 11:13 Grzegorz Strączek
11 Zmieniono ogłoszenie: SPYCHAŁA Witold Jan z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 11:13 Grzegorz Strączek
12 Zmieniono ogłoszenie: ROZMUS Beata Barbara z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 11:12 Grzegorz Strączek
13 Zmieniono ogłoszenie: PĘKAŁA Magdalena Ewa z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 11:12 Grzegorz Strączek
14 Zmieniono ogłoszenie: MYSZOR Paulina Anna z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 11:11 Grzegorz Strączek
15 Zmieniono ogłoszenie: MAZUR Jerzy Janusz z dn. 07-01-2020 Ogłoszenia 07.01.2020 11:11 Grzegorz Strączek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 234  prawy

Do druku Początek strony