Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.215.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.215.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.216.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026
Załączniki:
RG.0007.216.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.217.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
RG.0007.217.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.218.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Załączniki:
RG.0007.218.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.219.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości dotychczasowym użytkownikom wieczystym
Załączniki:
RG.0007.219.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.220.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania w ramach programu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”
Załączniki:
RG.0007.220.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.221.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kobiór przy ulicy Centralnej
Załączniki:
RG.0007.221.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.222.2017, Z dnia: 31.08.2017, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Załączniki:
RG.0007.222.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.09.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.204.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2016r.
Załączniki:
RG.0007.204.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.205.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.205.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.206.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.206.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.207.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026
Załączniki:
RG.0007.207.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.208.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.177.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.208.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.209.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.209.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
Numer: RG.0007.210.2017, Z dnia: 27.06.2017, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do opracowania nowej edycji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór"
Załączniki:
RG.0007.210.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.08.2017 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 20  prawy
Początek strony