Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2020 Utworzono: 16.04.2020
Harmonogram udzielania ślubów cywilnych
Informacja Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kobiórze w sprawie harmonogramu udzielania ślubów cywilnych w roku 2017
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 03.02.2017
Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Zgłoszenie zgonu
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Złożenie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska na podstawie art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Zmiana imienia i nazwiska
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

archiwum... Początek strony