Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2020 Utworzono: 16.04.2020

Harmonogram udzielania ślubów cywilnych

Informacja Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kobiórze w sprawie harmonogramu udzielania ślubów cywilnych w roku 2017
więcej...
Aktualizacja: 03.02.2017 Utworzono: 03.02.2017

Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Zgłoszenie zgonu

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Złożenie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska na podstawie art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Zmiana imienia i nazwiska

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

archiwum... Początek strony