Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IX/49/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych
Załączniki:
ix4911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/233/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Załączniki:
XXXI23314.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: IX/48/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016
Załączniki:
ix4811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/56/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana: III/19/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/11 Rady Gminy Kobiór w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 20112014
Załączniki:
x5611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 27.10.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XXIII/174/13, Z dnia: 18.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z pojemnika o określonej pojemności
Załączniki:
xxiii17413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXV/259/14, Z dnia: 30.10.2014

, Zmieniana: XXVIII/198/13
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/198/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014 - 2021.
Załączniki:
XXXVI-259-14.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.11.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1

Numer: XX/133/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xx13312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/58/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
x5811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/234/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia
Załączniki:
XXXI23414.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1

Numer: XVII/123/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
xvii12312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: I/6/10, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
i610.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XIX/130/12, Z dnia: 26.11.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia intencji o połączeniu Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Kobiórze w jedną instytucję kultury
Załączniki:
xix13012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/53/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kobiór na okres 1.09.2011r. 31.12.2016r
Załączniki:
ix5311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/162/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana: XX/138/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013-2021
Załączniki:
xxii16213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: I/2/10, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
i210.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony