Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXXIII/247/14, Z dnia: 04.09.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór
Załączniki:
XXXIII24714.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.03.2015 , wersja 1

Numer: XX/142/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/196/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Załączniki:
xxvii19613.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XIX/126/12, Z dnia: 26.11.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xix12612.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/76/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną
Załączniki:
xii7611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/35/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Załączniki:
v3511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/62/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
Załączniki:
x6211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXX/220/14, Z dnia: 27.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
XXX22014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: XXV/183/13, Z dnia: 11.07.2013

, Zmieniana:  
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Załączniki:
xxv18313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XIII/83/12, Z dnia: 02.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012r.
Załączniki:
xiii8312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: IV/24/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
iv2411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.03.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XIV/85/12, Z dnia: 26.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
Załączniki:
xiv8512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/42/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia z miastem Tychy o powierzeniu do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załączniki:
vii4211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/165/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór
Załączniki:
xxii16513.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXI/231/14, Z dnia: 22.05.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
Załączniki:
XXXI23114.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.06.2014 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 18  prawy
Początek strony