Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia

Zarządzenie Nr 136/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 3.12.2020 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2021-2023"
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2020 Utworzono: 23.12.2020

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Zarządzenie nr 115/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 28 października 2020 roku w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2020 Utworzono: 19.11.2020

Konsultacje społeczne projektów uchwał regulujących zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie gminy Kobiór

Zarządzenie nr 89/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 9.09.2020 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2020 Utworzono: 08.10.2020

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 43/IV/2018 Wóta Gminy Kobiór z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 44/IV/2018 Wóta Gminy Kobiór z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie poddania konsultacjom społecznym z mieszkańcami Kobióra projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kobi&o
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 20.04.2018

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu

Zarządzenie Nr 20/IV/18 Wójta Gminy Kobiór z dnia 16 marca 2018r. w sprawie: poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2018 Utworzono: 16.03.2018

Konsulatacje społeczne z mieszkańcami Kobióra projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu

Zarządzenie Nr 20/IV/2018 Wójta Gminy Kobiór z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie poddania konsultacjom społecznym z mieszkańcami Kobióra
projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu


więcej...
Aktualizacja: 16.03.2018 Utworzono: 16.03.2018

Konsultacje społeczne projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruch

Zarządzenie nr 143/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodar
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2017 Utworzono: 05.12.2017

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Zarządzenie nr 128/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 17 października 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2017 Utworzono: 09.11.2017

Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących wprowadzenia nowych obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Zarządzenie nr 46/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarow
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 16.05.2017

Konsultacjie społeczne z mieszkańcami Kobióra w sprawie wejścia Gminy Kobiór w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego

Zarządzenie Nr 45/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/IV/2017 z dnia 18.04.2017r.

Zarządzenie Nr 41/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społeczny
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017

Przystąpienie do konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Zarządzenie nr 143/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 30 paździenirka 2015 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2015 Utworzono: 30.11.2015

Przystąpienie do konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących wprowadzenia obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Konsultacjom podlegać będą projekty uchwał w sprawie:
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów kom
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2015 Utworzono: 23.09.2015

Przystąpienie do konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami

Konsultacjom podlegać będą projekty uchwał w sprawie:
- ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
- ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości,
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2015 Utworzono: 06.05.2015

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kobióra w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze

Od dnia 16.09.2013r. do 20.09.2013r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Kobióra
w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze powodujące zmianę granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim.
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2015 Utworzono: 25.04.2014

Przystąpienie do konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami.

  Konsultacjom podlegać będą projekty chwał:
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpad&oa
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2015 Utworzono: 12.03.2014

aktualne... Początek strony