Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektów uchwał regulujących zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie gminy Kobiór
Zarządzenie nr 89/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 9.09.2020 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2020 Utworzono: 14.09.2020

archiwum... Początek strony