Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.

Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Zarządzenie nr 123/V/2022 Wójta Gminy Kobiór z dnia 2.11.2022 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomośc
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2022 Utworzono: 22.11.2022

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2022 Utworzono: 17.11.2022

Konsultacje społeczne regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór

Zarządzenie nr 128/V/2021 Wójta Gminy Kobiór z dnia 8.12.2021 r.  w sprawie poddania konsultacjom społecznym uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2021 Utworzono: 13.12.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobiór na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy lat 2026-2029

Zarządzenie nr 114/v/2021 Wójta Gminyt Kobiór z dnia 10.11.2021 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobiór na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy lat 2026-2029
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2021 Utworzono: 07.12.2021

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia

Zarządzenie Nr 136/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 3.12.2020 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2021-2023"
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2020 Utworzono: 23.12.2020

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Zarządzenie nr 115/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 28 października 2020 roku w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2020 Utworzono: 19.11.2020

Konsultacje społeczne projektów uchwał regulujących zagadnienia związane z gospodarką odpadami na terenie gminy Kobiór

Zarządzenie nr 89/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 9.09.2020 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2020 Utworzono: 08.10.2020

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 43/IV/2018 Wóta Gminy Kobiór z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 44/IV/2018 Wóta Gminy Kobiór z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie poddania konsultacjom społecznym z mieszkańcami Kobióra projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kobi&o
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2018 Utworzono: 20.04.2018

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu

Zarządzenie Nr 20/IV/18 Wójta Gminy Kobiór z dnia 16 marca 2018r. w sprawie: poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2018 Utworzono: 16.03.2018

Konsulatacje społeczne z mieszkańcami Kobióra projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu

Zarządzenie Nr 20/IV/2018 Wójta Gminy Kobiór z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie poddania konsultacjom społecznym z mieszkańcami Kobióra
projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu


więcej...
Aktualizacja: 16.03.2018 Utworzono: 16.03.2018

Konsultacje społeczne projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruch

Zarządzenie nr 143/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodar
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2017 Utworzono: 05.12.2017

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Zarządzenie nr 128/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 17 października 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2017 Utworzono: 09.11.2017

Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących wprowadzenia nowych obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Zarządzenie nr 46/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarow
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2017 Utworzono: 16.05.2017

Konsultacjie społeczne z mieszkańcami Kobióra w sprawie wejścia Gminy Kobiór w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego

Zarządzenie Nr 45/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/IV/2017 z dnia 18.04.2017r.

Zarządzenie Nr 41/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społeczny
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2017 Utworzono: 24.04.2017

Przystąpienie do konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Zarządzenie nr 143/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 30 paździenirka 2015 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2015 Utworzono: 30.11.2015
 1 2 
aktualne... Początek strony