Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2022 Utworzono: 17.11.2022

Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Zarządzenie nr 123/V/2022 Wójta Gminy Kobiór z dnia 2.11.2022 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomośc
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2022 Utworzono: 22.11.2022

archiwum... Początek strony