Konsulatacje społeczne z mieszkańcami Kobióra projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu (wygasły...)

Zarządzenie Nr 20/IV/2018 Wójta Gminy Kobiór z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie poddania konsultacjom społecznym z mieszkańcami Kobióra
projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu


Treść zarządzenia
Formularz konsultacji
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnychwybieranych w każdym okręgu
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Joanna Holeczek dnia 16.03.2018
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 16.03.2018. Wygasa 30.03.2018. Odsłon 3824
Początek strony