Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.65.2019, Z dnia: 26.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
RG.0007.65.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.11.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.64.2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiór nr RG0007.44.2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2019
Załączniki:
RG.0007.64.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.11.2019 , wersja 2

Numer: RG.0007.60.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Załączniki:
RG.0007.60.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.61.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Załączniki:
RG.0007.61.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.59.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.59.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.62.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod plac zabaw
Załączniki:
RG.0007.62.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.58.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.58.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.49.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.49.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.56.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.56.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.53.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie diet dla radnych
Załączniki:
RG.0007.53.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.51.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2018 rok
Załączniki:
RG.0007.51.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.55.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.55.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.57.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie negatywnego stanowiska dla przebiegu trasy Kanału Śląskiego łączącego górną Odrę z górną Wisłą przez centrum gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.57.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.52.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Załączniki:
RG.0007.52.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.54.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowy drogi ul. Żelazna w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.54.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony