Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.40.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Załączniki:
RG.0007.40.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.29.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki:
RG.0007.29.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.32.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019r.
Załączniki:
RG.0007.32.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.03.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.30.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.30.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.03.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.33.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2019
Załączniki:
RG.0007.33.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.03.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.31.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.31.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.03.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.28.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.28.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.03.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.25.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
RG.0007.25.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.24.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
RG.0007.24.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.21.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.21.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.23.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wieloletniego gminnego „Programu osłonowego posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
RG.0007.23.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.26.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.007.291.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.26.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 2

Numer: RG.0007.20.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór - III edycja"
Załączniki:
RG.0007.20.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.27.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy - ul.Piękna
Załączniki:
RG.0007.27.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.22.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.22.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony