Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.314.2022, Z dnia: 29.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie diet dla radnych
Załączniki:
RG.0007.314.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.10.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.10.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.317.2022, Z dnia: 29.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działek z przeznaczeniem na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości przyległych położonych przy ul. Leśników w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.317.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.10.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.10.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.312.2022, Z dnia: 29.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
Załączniki:
RG.0007.312.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.10.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.10.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.315.2022, Z dnia: 29.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.315.202.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.10.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.10.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.316.2022, Z dnia: 29.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie nieuwzględnienia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
Załączniki:
RG.0007.316.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.10.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.10.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.313.2022, Z dnia: 29.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022 - 2031
Załączniki:
RG.0007.313.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.10.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.10.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.309.2022, Z dnia: 25.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Załączniki:
RG.0007.309.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.10.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.308.2022, Z dnia: 25.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobiór na rok szkolny 2022/2023
Załączniki:
RG.0007.308.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.10.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.311.2022, Z dnia: 25.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.311.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.10.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.307.2022, Z dnia: 25.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022 - 2031
Załączniki:
RG.0007.307.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.10.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.306.2022, Z dnia: 25.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
Załączniki:
RG.0007.306.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.10.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.310.2022, Z dnia: 25.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na latach 2022-2026 (od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2026r.)
Załączniki:
RG.0007.310.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 02.09.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.10.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.303.2022, Z dnia: 30.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023
Załączniki:
RG.0007.303.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 14.07.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.295.2022, Z dnia: 30.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Załączniki:
RG.0007.295.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 14.07.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.304.2022, Z dnia: 30.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kobiór w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego
Załączniki:
RG.0007.304.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 14.07.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2022 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 22  prawy
Początek strony