Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.337.2022, Z dnia: 29.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/254/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczególnych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
Załączniki:
RG.0007.337.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 13.01.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.01.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.336.2022, Z dnia: 29.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
Załączniki:
RG.0007.336.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 13.01.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.01.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.339.2022, Z dnia: 29.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.339.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 13.01.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.01.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.335.2022, Z dnia: 29.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023-2031
Załączniki:
RG.0007.335.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 13.01.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.01.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.333.2022, Z dnia: 29.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Załączniki:
RG.0007.333.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 13.01.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.01.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.332.2022, Z dnia: 29.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022 - 2031
Załączniki:
RG.0007.332.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 13.01.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.01.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.331.2022, Z dnia: 29.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
Załączniki:
RG.0007.331.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 13.01.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.01.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.334.2022, Z dnia: 29.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.334.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 13.01.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.01.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.338.2022, Z dnia: 29.12.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.314.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 września 2022r. w sprawie diet dla radnych
Załączniki:
RG.0007.338.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 13.01.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.01.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.323.2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
Załączniki:
RG.0007.323.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.12.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.12.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.329.2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przekazania Gminie Tychy realizacji zadania zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.329.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.12.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.12.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.327.2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.327.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.12.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.12.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.330.2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Załączniki:
RG.0007.330.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.12.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.12.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.325.2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały nr RG.0007.320.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok
Załączniki:
RG.0007.325.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 30.11.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.12.2022 , wersja 1

Numer: RG.0007.328.2022, Z dnia: 30.11.2022

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Załączniki:
RG.0007.328.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.12.2022.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.12.2022 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony