Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.353.2023, Z dnia: 02.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.24.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Załączniki:
RG.0007.353.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.03.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.350.2023, Z dnia: 02.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031
Załączniki:
RG.0007.350.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.03.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.351.2023, Z dnia: 02.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej
Załączniki:
RG.0007.351.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.03.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.355.2023, Z dnia: 02.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
Załączniki:
RG.0007.355.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.03.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.349.2023, Z dnia: 02.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
Załączniki:
RG.0007.349.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.03.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.354.2023, Z dnia: 02.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Kobiórze poprzez zmianę siedziby
Załączniki:
RG.0007.354.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.03.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.352.2023, Z dnia: 02.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Załączniki:
RG.0007.352.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.03.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.03.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.340.2023, Z dnia: 26.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
Załączniki:
RG.0007.340.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 03.02.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.02.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.341.2023, Z dnia: 26.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
Załączniki:
RG.0007.341.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 03.02.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.02.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.347.2023, Z dnia: 26.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.347.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 03.02.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.02.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.342.2023, Z dnia: 26.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok
Załączniki:
RG.0007.342.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 03.02.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.02.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.346.2023, Z dnia: 26.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia programu mediacji z dłużnikami Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.346.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 03.02.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.02.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.348.2023, Z dnia: 26.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.348.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 03.02.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.02.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.344.2023, Z dnia: 26.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
RG.0007.344.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 03.02.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.02.2023 , wersja 1

Numer: RG.0007.345.2023, Z dnia: 26.01.2023

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Załączniki:
RG.0007.345.2023.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 03.02.2023.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.02.2023 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 24  prawy
Początek strony