Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.208.2021, Z dnia: 30.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.208.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.07.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.207.2021, Z dnia: 30.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.207.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.07.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.210.2021, Z dnia: 30.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od ronda do parkingu kościelnego
Załączniki:
RG.0007.210.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.07.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.209.2021, Z dnia: 30.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
Załączniki:
RG.0007.209.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.07.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.205.2021, Z dnia: 30.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Załączniki:
RG.0007.205.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.07.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.206.2021, Z dnia: 30.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2020r.
Załączniki:
RG.0007.206.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.07.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.202.2021, Z dnia: 27.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.202.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.06.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 2

Numer: RG.0007.200.2021, Z dnia: 27.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.200.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.06.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.201.2021, Z dnia: 27.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie niniejszego wniosku
Załączniki:
RG.0007.201.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.06.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.203.2021, Z dnia: 27.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Załączniki:
RG.0007.203.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.06.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.204.2021, Z dnia: 27.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
Załączniki:
RG.0007.204.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.06.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.198.2021, Z dnia: 29.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
Załączniki:
RG.0007.198.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 06.05.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.05.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.196.2021, Z dnia: 29.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.196.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 06.05.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.05.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.199.2021, Z dnia: 29.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie skargi na działanie dyrektorów Gminnego Przedszkola w Kobiórze i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.199.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 06.05.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.05.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.197.2021, Z dnia: 29.04.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
Załączniki:
RG.0007.197.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 06.05.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.05.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony