Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.247.2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.247.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.252.2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przekazania Gminie Tychy realizacji zadania zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.252.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.246.2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2031
Załączniki:
RG.0007.246.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.248.2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.248.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.249.2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale RG.0007.233.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
Załączniki:
RG.0007.249.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.245.2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.231.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok oraz zmiany budżetu Gminy na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.245.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.250.2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załączniki:
RG.0007.250.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.254.2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2018-2025 (od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2025r. )"
Załączniki:
RG.0007.254.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.255.2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Załączniki:
RG.0007.255.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.253.2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Załączniki:
RG.0007.253.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.251.2021, Z dnia: 02.12.2021

, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.251.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 16.12.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.242.2021, Z dnia: 10.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
Załączniki:
RG.0007.242.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.11.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.230.2021, Z dnia: 10.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały nr RG.0007.213.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.230.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.11.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.243.2021, Z dnia: 10.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobiór”
Załączniki:
RG.0007.243.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.11.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.236.2021, Z dnia: 10.11.2021

, Zmieniana:  
w sprawie nieuwzględnienia wniosku fundacji „Nowe Spektrum”
Załączniki:
RG.0007.236.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 24.11.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.11.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 17  prawy
Początek strony