Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.91.2020, Z dnia: 27.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.91.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.92.2020, Z dnia: 27.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.92.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.93.2020, Z dnia: 27.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
Załączniki:
RG.0007.93.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.94.2020, Z dnia: 27.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2020
Załączniki:
RG.0007.94.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.95.2020, Z dnia: 27.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr X/60/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Załączniki:
RG.0007.95.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.96.2020, Z dnia: 27.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działki nr 948/5 położonej przy ul. Rodzinnej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.96.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.97.2020, Z dnia: 27.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek pod ul. Wodną w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.97.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.98.2020, Z dnia: 27.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy - ul. Wrzosowa
Załączniki:
RG.0007.98.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.99.2020, Z dnia: 27.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.99.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.100.2020, Z dnia: 27.02.2020, Zmieniana:  
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek nr 1856/37, 1857/37, 1864/37 i 1866/37 położonych przy ul. Kobiórskiej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.100.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.85.2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.85.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.86.2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie
Załączniki:
RG.0007.86.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.87.2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
RG.0007.87.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.88.2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobiór w roku szkolnym 2019/2020
Załączniki:
RG.0007.88.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
Numer: RG.0007.89.2020, Z dnia: 30.01.2020, Zmieniana:  
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020r
Załączniki:
RG.0007.89.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony