Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.222.2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
Załączniki:
RG.0007.222.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 10.10.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.218.2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.211.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.218.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 10.10.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.220.2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych
Załączniki:
RG.0007.220.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 10.10.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.225.2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.225.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 10.10.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.224.2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Załączniki:
RG.0007.224.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 10.10.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.227.2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.227.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 10.10.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.223.2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.223.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 10.10.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.221.2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych
Załączniki:
RG.0007.221.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 10.10.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.226.2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
Załączniki:
RG.0007.226.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 10.10.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.219.2021, Z dnia: 30.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2031
Załączniki:
RG.0007.219.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 10.10.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.211.2021, Z dnia: 26.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.211.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 06.09.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.09.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.212.2021, Z dnia: 26.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
Załączniki:
RG.0007.212.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 06.09.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.09.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.214.2021, Z dnia: 26.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2021
Załączniki:
RG.0007.214.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 06.09.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.09.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.213.2021, Z dnia: 26.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.213.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 06.09.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.09.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.217.2021, Z dnia: 26.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Centralnej 12 w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.217.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 06.09.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.09.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony