Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XVII/119/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na realizację zadania pod nazwą: "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych"
Załączniki:
xvii11912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/36/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
v3611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/163/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów z pojemnika o określonej pojemności
Załączniki:
xxii16313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXV/260/14, Z dnia: 23.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku.
Załączniki:
XXXVI-260-14.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.11.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1

Numer: XXXV/258/14, Z dnia: 30.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok
Załączniki:
XXXVI-258-14 .pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.11.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1

Numer: XIV/90/12, Z dnia: 26.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Kobiór do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej"
Załączniki:
xiv9012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXXII/238/14, Z dnia: 27.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2013r.
Załączniki:
XXXII23814.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 04.07.2014 , wersja 1

Numer: XX/141/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/164/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
Załączniki:
xxii16413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXIX/213/14, Z dnia: 30.01.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek pod planowaną drogę gminną 23KDW - ul. Stobika w Kobiórze
Załączniki:
xxix21314.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: V/28/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
v2811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/77/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r
Załączniki:
xii7711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: I/5/10, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki:
i510.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXII/168/13, Z dnia: 04.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
xxii16813.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/152/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013 rok
Załączniki:
xxi15213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 18  prawy
Początek strony