Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.143.2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.143.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.144.2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały nr RG.0007.136.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.144.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.145.2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.145.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.146.2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026
Załączniki:
RG.0007.146.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.147.2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.106.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016r.
Załączniki:
RG.0007.147.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.148.2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany gruntów
Załączniki:
RG.0007.148.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.149.2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do realizacji "Inwentaryzacji zadrzewień topolowych na terenie Gminy Kobiór oraz Planu "odtopolenia" tj. wymiany gatunku uciążliwego"
Załączniki:
RG.0007.149.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.150.2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
RG.0007.150.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.151.2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Pszczyńskiego
Załączniki:
RG.0007.151.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.152.2016, Z dnia: 01.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.152.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.133.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2015r.
Załączniki:
RG.0007.133.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.134.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2015 rok
Załączniki:
RG.0007.134.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.135.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.135.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.136.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.136.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
Numer: RG.0007.137.2016, Z dnia: 30.06.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026
Załączniki:
RG.0007.137.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 21  prawy
Początek strony