Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.282.218, Z dnia: 14.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia odcinków dróg do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
RG.0007.282.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.06.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.07.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.283.218, Z dnia: 14.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku położonym w Kobiórze przy ulicy Centralnej 117 wraz z wydzierżawieniem przyległego gruntu niezbędnego do jego funkcjonowania
Załączniki:
RG.0007.283.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.06.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.07.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.284.218, Z dnia: 14.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie przekazania przez Gminę Kobiór zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na linii 157
Załączniki:
RG.0007.284.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.06.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.07.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.285.2018, Z dnia: 14.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Kobiór -" Korzystanie z posiadanych talentów” .
Załączniki:
RG.0007.285.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.06.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.07.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.286.2018, Z dnia: 14.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy drodze
Załączniki:
RG.0007.286.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.06.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 13.07.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.268.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok
Załączniki:
RG.0007.268.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.269.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018-2026
Załączniki:
RG.0007.269.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.270.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowichach
Załączniki:
RG.0007.270.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.271.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Załączniki:
RG.0007.271.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.272.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
RG.0007.272.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.273.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gruntu stanowiącego własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.273.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.274.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Załączniki:
RG.0007.274.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.275.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
Załączniki:
RG.0007.275.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.276.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.276.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.277.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia nagrody specjalnej z okazji jubileuszu 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.277.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 20  prawy
Początek strony