Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Przystąpienie do konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Zarządzenie nr 143/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 30 paździenirka 2015 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2015 Utworzono: 30.11.2015
Przystąpienie do konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących wprowadzenia obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Konsultacjom podlegać będą projekty uchwał w sprawie:
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów kom
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2015 Utworzono: 23.09.2015
Przystąpienie do konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami
Konsultacjom podlegać będą projekty uchwał w sprawie:
- ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
- ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości,
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2015 Utworzono: 06.05.2015
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kobióra w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze
Od dnia 16.09.2013r. do 20.09.2013r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Kobióra
w sprawie zmiany granic Gminy Kobiór z Gminą Orzesze powodujące zmianę granic Powiatu Pszczyńskiego z Powiatem Mikołowskim.
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2015 Utworzono: 25.04.2014
Przystąpienie do konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami.
  Konsultacjom podlegać będą projekty chwał:
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpad&oa
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2015 Utworzono: 12.03.2014

aktualne... Początek strony