Konsultacje społeczne projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruch (wygasły...)

Zarządzenie nr 143/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Protokół z przebiegu konsultacji
społecznych

Treść zarządzenia

Formularz konsultacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Utrata dnia 05.12.2017
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.12.2017. Wygasa 05.01.2018. Odsłon 3780
Wersja : 1 2 
Początek strony