Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2022 Utworzono: 01.04.2022

Przyjęcie wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu (działki) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Wydanie pełnej informacji w sprawie przeznaczenia terenu (działki) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z wypisem i wyrysem z planu.

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

archiwum... Początek strony