Zagospodarowanie przestrzenne

Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów, które nie posiadają opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla terenów, które nie posiadają opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Przyjęcie wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu (działki) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

Wydanie pełnej informacji w sprawie przeznaczenia terenu (działki) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z wypisem i wyrysem z planu.

Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

archiwum... Początek strony