Składy Komisji

Komisja Rewizyjna

1. Piotr Kłakus - przewodniczący

2. Jan Kukla - wiceprzewodniczący

3. Krzysztof Grolik - członek

4. Bernard Mazur - członek

 

Komisja Budżetu i Finansów

1. Irena Cuber - przewodnicząca

2. Katarzyna Goździk - członek

3. Krzysztof Grolik - członek

4. Piotr Kłakus - członek

5. Eryk Kłos - członek

6. Jan Kukla - członek

7. Józef Mazurczyk - członek

8. Katarzyna Myszor - członek

9. Edward Tomaszczyk - członek

 

Przedmiotem działania Komisji są sprawy budżetu i finansów Gminy, analiza dochodów i wydatków, opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu, planowania finansowego, programów gospodarczych, podatków i opłat.

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa

1. Bogdan Szpak - przewodniczący

2. Krzysztof Grolik - członek

3. Eryk Kłos - członek

4. Bernard Mazur - członek

5. Józef Mazurczyk - członek

6. Irena Musiał - członek

7. Wojciech Paliczka - członek

8. Ludwik Pawłowski - członek

9. Edward Tomaszczyk - członek

 

Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, inwestycjami, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną, mieszkaniową, gospodarką wodną, zieleni gminnej i zadrzewień, rolnictwem, ochroną środowiska i przyrody, dróg gminnych ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

 

Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia

1. Katarzyna Myszor - przewodnicząca

2. Irena Cuber - członek

3. Katarzyna Goździk - członek

4. Piotr Kłakus - członek

5. Eryk Kłos - członek

6. Jan Kukla - członek

7. Józef Mazurczyk - członek

8. Irena Musiał - członek

9. Wojciech Paliczka - członek

10. Ludwik Pawłowski - członek

11. Bogdan Szpak - członek

 

Przedmiotem działania Komisji są sprawy edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji gminy, wspierania idei samorządowej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 20.02.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.02.2014. Odsłon 973, Wersja 1drukuj
 
Początek strony