Plan zagospodarowania przestrzennego

E-usługi powiatu pszczyńskiego przeznaczone do przeglądania map geodezyjnych (map o dużej skali czyli od 1:500 do 1:5000). Wśród map geodezyjnych można przeglądać mapę ewidencyjną i mapę zasadniczą.


 

 

UCHWAŁA NR RG.0007.20.2019 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór - III edycja

 

UCHWAŁA NR RG.0007.226.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów

 

Uchwała Nr XVIII/1/77/04 Rady Gminy Kobiór z dnia 8 lipca 2004r. W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Kobiór


Uchwała Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiór z dnia 8 lipca 2004r. W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Kobiór - Polana Środleśna - załącznik graficzny


Uchwała Nr XXVIII/198/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór


Uchwała nr XXXVII/250/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

 

Informacja wytworzona przez Marcin Kędzior dnia 30.11.2021
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 30.11.2021. Odsłon 8121, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony