Wójta, pracowników Urzędu Gminy

Agnieszka Błąkała - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Oświadczenie majątkowe za rok 2015
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2018 Utworzono: 07.06.2016

Eugeniusz Lubański - Zastępca Wójta do dnia 2.12.2014r.

Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2013
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2015 Utworzono: 07.02.2106

Stefan Ryt - Wójt Gminy do dnia 2.12.2014r.

Oświadczenie majątkowe za rok 2014 (zakończenie kadencji)
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2015 Utworzono: 10.12.2014

Monika Tetla - Skarbnik Gminy do dnia 4.9.2014r.

Oświadczenie majątkowe za rok 2014 (zakończenie pełnienia funkcji)
więcej...
Aktualizacja: 05.05.2015 Utworzono: 15.09.2014

aktualne... Początek strony