Składy Komisji

Komisja Rewizyjna
1. Grażyna Szczotka - przewodnicząca
2. Magdalena Pękała - wiceprzewodnicząca
3. Krzysztof Grolik - członek
4. Witold Spychała - członek

Komisja Budżetu i Finansów
1. Andrzej Danek - przewodniczący
2. Krzysztof Grolik - członek
3. Zygmunt Jaromin - członek
4. Józef Mazurczyk - członek
5. Beata Morawiec - człoenk
6. Magdalena Pękała - członek
7. Przemysław Sawicki - członek
8. Grażyna Szczotka - członek
9. Bogdan Szpak - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy budżetu i finansów Gminy, analiza dochodów i wydatków, opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu, planowania finansowego, programów gospodarczych, podatków i opłat.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
1. Beata Zawierucha - przewodnicząca
2. Krzysztof Grolik - członek
3. Zygmunt Jaromin - członek
4. Józef Mazurczyk - członek
5. Beata Morawiec - człoenk
6. Magdalena Pękała - członek
7. Witold Spychała - członek
8. Czesław Świerkot - członek
9. Tomasz Szczotka - członek
10. Bogdan Szpak - członek
11. Bronisława Zaremba - członek
12. Bogusław Kozik - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, inwestycjami, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną, mieszkaniową, gospodarką wodną, zieleni gminnej i zadrzewień, rolnictwem, ochroną środowiska i przyrody, dróg gminnych ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 
Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia
1. Beata Morawiec - przewodnicząca
2. Zygmunt Jaromin - członek
3. Józef Mazurczyk - członek
4. Witold Spychała - członek
5. Czesław Świerkot - członek
6. Grażyna Szczotka - członek
7. Tomasz Szczotka - członek
8. Bogdan Szpak - członek
9. Bronisława Zaremba - członek
10. Beata Zawierucha - członek
11. Bogusław Kozik - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji gminy, wspierania idei samorządowej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.07.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015. Odsłon 1100, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony