Telefony

Informacja o wewnętrznych numerach telefonicznych Urzędu Gminy:

Referat

 

Numer wewnętrzny

Sekretariat

Wójt

Sekretarz

11

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich

Oświata

Sprawy organizacyjne i kadrowe

Kultura i promocja

14

Zdrowie

Dowody osobiste

Ewidencja ludności

Urząd Stanu Cywilnego

15

Biuro Rady Gminy

16

Referat Finansowo -
- Budżetowy

Skarbnik

21

Ksiegowość (ZUS, płace)

22

Księgowość

23

Podatki

24

Referat Gospodarki Przestrzennej

Kierownik

31

Gospodarka gruntami

Inwestycje

32

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Planowanie przestrzenne

33

 Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik

41

Gospodarka odpadami

42

Gospodarka komunalna

Gospodarka lokalowa

43

Samodzielne stanowisko ds. Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Samodzielne stanowisko ds. kultruy fizycznej i sportu

 

50

Fax

 

19

 

Informacja wytworzona przez Grzegorz Strączek dnia 19.10.2016
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 19.10.2016. Odsłon 1009, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony