Telefony

Informacja o wewnętrznych numerach telefonicznych Urzędu Gminy:

Referat

 

Numer wewnętrzny

Sekretariat

Wójt

Sekretarz

11

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich

Oświata

Sprawy organizacyjne i kadrowe

Kultura i promocja

14

Zdrowie

Dowody osobiste

Ewidencja ludności

Urząd Stanu Cywilnego

15

Biuro Rady Gminy

16

Referat Finansowo -
- Budżetowy

Skarbnik

21

Ksiegowość (ZUS, płace)

22

Księgowość

23

Podatki

24

Referat Gospodarki Przestrzennej

Kierownik

31

Gospodarka gruntami

Inwestycje

32

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Planowanie przestrzenne

33

 Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik

41

Gospodarka odpadami

42

Gospodarka komunalna

Gospodarka lokalowa

43

Fax

 

50

Samodzielne stanowisko ds. Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Samodzielne stanowisko ds. kultruy fizycznej i sportu

 

 

51

 

 
Informacja wytworzona przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2021
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2021. Odsłon 1266, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony