Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kobiór.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. Z 2012r. Poz. 189).
 
Zgodnie z w/w rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 
Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobiór.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. Na wniosek zainteresowanego wydaje się urzędowo poświadczony pełny odpis lub skrócony odpis z rejestru instytucji kultury. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.

Rejestr Instytucji Kultury
Informacja wytworzona przez Agnieszka Błąkała dnia 21.04.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 03.05.2014. Odsłon 876, Wersja 1drukuj
 
Początek strony