Wykaz danych o środowisku

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie przez wszystkie organy administracji od Ministra po Wójtów wynika z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227)

Centrum Informacji o Środowisku zajmuje się prowadzeniem i uaktualnianiem publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku. W wyniku realizacji przez Centrum projektu Phare 2002 „Wzmocnienie ochrony środowiska” w 2005r. uruchomiony został Ekoportal (www.ekoportal.pl). Jego podstawową częścią jest wykaz kart informacyjnych opisujących dokumenty dotyczące środowiska. Daje on wszystkim organom administracji możliwość bezpłatnego prowadzenia „Publicznie dostępnego wykazu danych”. W ten sposób, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, uzyskano możliwość wywiązania się z ustawowego obowiązku informowania społeczeństwa o wnioskach jakie wpływają do urzędów i wydawanych decyzjach, które mają związek ze środowiskiem, wykorzystaniem jego zasobów i jego ochroną.

Wykaz dostarcza informacji o dokumentach i jest swego rodzaju wskazówką, jak i gdzie ich szukać oraz informacji na temat realizacji procesów administracyjnych np. czy dany podmiot posiada stosowne zezwolenia na korzystanie ze środowiska, czy dla danego wniosku wydana została decyzja, itp.

Karty informacyjne prowadzone są dla każdego dokumentu oddzielnie. Dokumenty, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe, podzielone są na następujące kategorie:

· Karty typu A: wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego;

· Karty typu B: decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne;

· Karty typu C, D: polityki, strategie, plany lub programy oraz ich projekty;

· Karty typu E, F: raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów, prognozy oddziaływania na środowisko, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii;

· Karty typu G: wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

Na stronie Ekoportalu istnieje możliwość wyszukiwania i przeglądania kart informacyjnych. Informacje zamieszczone w wykazie dotyczą dokumentów wystawionych od 1 stycznia 2006r. Dokumenty z wcześniejszych lat dostępne są bezpośrednio w Komórce ochrony środowiska Urzędu Gminy pok. Nr 16 (II piętro).

Informacja wytworzona przez Agnieszka Szczyrbowska dnia 02.05.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.05.2014. Odsłon 883, Wersja 1drukuj
 
Początek strony