Przystąpienie do konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących wprowadzenia obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wygasły...)

Konsultacjom podlegać będą projekty uchwał w sprawie:
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi.


 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych - mieszkańcy

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych - organizacje

 

Zarządzenie nr 103/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie poddania konsultacjom projektów uchwał
Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiór o poddaniu konsultacjom społecznym projektów uchwał

Formularz konultacji
Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Utrata dnia 23.09.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 24.09.2015. Wygasa 07.10.2015. Odsłon 4168
Wersja : 1 2 3 
Początek strony