Przystąpienie do konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami. (wygasły...)

 

Konsultacjom podlegać będą projekty chwał:
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę dodatkową


powrót...
Informacja wytworzona przez Dariusz Kołoczek dnia 12.03.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.04.2015. Wygasa 01.12.2014. Odsłon 3828
Wersja : 1 2 
Początek strony