Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących wprowadzenia nowych obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Zarządzenie nr 46/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Treść Zarządzenia nr 46/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Formularz konsultacji

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Utrata dnia 28.04.2017
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.04.2017. Wygasa 17.05.2017. Odsłon 4209
Wersja : 1 2 3 
Początek strony