Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (gminnej)

Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze dla klientów Urzędu Gminy Kobiór

Zajęcie pasa drogowego dot. prowadzenia robót
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Zajęcie pasa drogowego dot. umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Zajęcie pasa drogowego dot. umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015
Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
Karta procedury zadania
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2015 Utworzono: 06.05.2015

archiwum... Początek strony