Zamówienia publiczne do 130.000 zł

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie nasadzeń zastępczych w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2023 Utworzono: 28.02.2023

Przetarg nieograniczony

I przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Centralnej 117
więcej...
Aktualizacja: 17.02.2023 Utworzono: 16.01.2023

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę stolarki okiennej w budynku komunalnym położonym przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2022 Utworzono: 07.10.2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę storalki okiennej w budynku komunalnym położonym przy ul. Centralnej 59A-59C w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2022 Utworzono: 07.10.2022

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na montaż 16 szt. nawiewników w oknach kuchennych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Orla 4a-4D w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2022 Utworzono: 07.10.2022

Przetarg

I przetarg na sprzedaż drewna wraz z pozyskaniem, przeznaczonego do usunięcia z pasa drokowego ulicy Olszewskiego
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2022 Utworzono: 16.09.2022

Przetarg nieograniczony

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kobiór w sezonie 2020/2021 - droga powiatowa 4151 S - ul. Leśników dł. 0,750 km oraz drogi gminne i wewnętrzne - dł. 27,761 km
więcej...
Aktualizacja: 25.11.2020 Utworzono: 10.11.2020

Przetarg nieograniczony

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kobiór w sezonie 2020/2021 - droga powiatowa 4151 S - ul. Leśników dł. 0,750 km oraz drogi gminne i wewnętrzne - dł. 27,761 km
więcej...
Aktualizacja: 06.11.2020 Utworzono: 20.10.2020

Przetarg nieograniczony

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych oraz fragmentu drogi gminnej na terenie Kobióra w sezonie 2020/2021
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2020 Utworzono: 20.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa energooszczędnego oświetlenia ul. Orlej - odc. zachodni wraz z przepustem przez most na rzece Korzeniec
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2020 Utworzono: 30.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa zatoki parkingowej dla pojazdów komunikacji zbiorowej w pasie drogi powiatowej S 4146 Kobiór - Tychy
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2020 Utworzono: 30.03.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn.: Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap IV
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2020 Utworzono: 18.03.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2020 Utworzono: 18.03.2020

Przetarg nieograniczony

Wykaszanie mechaniczne i mulczowanie zielonych terenów publicznych Gminy Kobiór w 2020 roku
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2020 Utworzono: 24.03.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Iwestorskiego dla projektu pn.: "Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym"
więcej...
Aktualizacja: 25.02.2020 Utworzono: 06.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Rodzinej 97 w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2019 Utworzono: 27.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych oraz fragmentu drogi gminnej na terenie Kobióra w sezonie 2019/2020
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2019 Utworzono: 24.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kobiór w sezonie 2019/2020 (droga powiatowa S4151 (ul. Leśników) - dł. 0,750 km oraz drogi gminne i wewnętrzne - dł. 27,761 km)
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2019 Utworzono: 24.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunanlnym przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2019 Utworzono: 03.10.2019

Przetarg nieograniczony

Wykaszanie mechaniczne i mulczowanie zielonych terenów publicznych Gminy Kobiór w 2019 roku
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2019 Utworzono: 13.03.2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze"
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2018 Utworzono: 10.12.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: "Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze"
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 04.12.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w Kobiórze" - Etap II
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 02.11.2018

Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kobiór, do szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Pszczyna i Tychy w roku szkolnym 2018/2019
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2018 Utworzono: 14.08.2018

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kobiór ogłasza Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na terenie gminnego ośrodka sportowego w Kobiórze przy ulicy Centralnej  117
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2018 Utworzono: 10.08.2018

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kobiór ogłasza Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na terenie gminnego ośrodka sportowego w Kobiórze przy ulicy Centralnej  117
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2018 Utworzono: 03.07.2018

Zaproszenie do składania ofert

Wykaszanie mechaniczne i mulczowanie zielonych terenów publicznych Gminy Kobiór w 2018 roku
więcej...
Aktualizacja: 08.05.2018 Utworzono: 19.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa ul. Składowej w Kobiórze (odc. A - B) Etap II
więcej...
Aktualizacja: 02.05.2018 Utworzono: 23.02.2018

Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usług  inżynieryjnych sprzętowo-transportowych na rzecz Urzędu Gminy w roku 2018r.
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2018 Utworzono: 15.03.2018

Zaproszenie do składania ofert

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 5, dz. nr 410/37
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2018 Utworzono: 09.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
więcej...
Aktualizacja: 02.01.2018 Utworzono: 27.10.2017

Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach: Kobiór - Pszczyna, Pszczyna - Kobiór oraz Kobior - Tychy, Tychy - Kobiór w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 30.11.2017

Konkurs ofert

Przebudowa ulicy Składowej w Kobiórze (droga gminna)
więcej...
Aktualizacja: 01.12.2017 Utworzono: 20.11.2017

Konkurs ofert

Przebudowa ulicy Składowej w Kobiórze (droga gminna)
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2017 Utworzono: 31.10.2017

Zaproszenie do złożenia oferty

Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze"
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2017 Utworzono: 21.09.2017

Zaproszenie do składania ofert

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulicy Borowej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2017 Utworzono: 24.08.2017

Zaproszenie do składania ofert

Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2017 Utworzono: 07.09.2017

Zaproszenie do składania ofert

Przebudowa odwodnienia wgłębnego pasa drogowego ulicy Składowej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2017 Utworzono: 18.08.2017

Unieważnienie zamówienia

Zaproszenie do złożenia oferty na wykup drewna "na pniu" z drzew liściastych zlokalizowanych na terenie Gminnego Ośrodka Sprotowego przy ul. Cetnralnej 117 oraz na terenach komunalnych po byłym "Tartaku" przy ul. Plichtowickiej
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2017 Utworzono: 21.07.2017

Unieważnienie zamówienia

Przebudowa pokrycia dachowego komunalnego budynku wielorodzinnego.
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2017 Utworzono: 21.07.2017

Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kobiór, do szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Pszczyna i Tychy w roku szkolnym 2017/2018
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2017 Utworzono: 19.07.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa gminnego placu zabaw przy ulicy Rubinowej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 05.07.2017 Utworzono: 25.05.2017

Zapytanie ofertowe

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2017 Utworzono: 05.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 19.06.2017 Utworzono: 16.05.2017

Zaproszenie do składania ofert

Przebudowa odwodnienia wgłębnego ulicy Południowej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 30.05.2017 Utworzono: 08.05.2017

Zaproszenie do składania ofert

Remonty cząstkowe i bieżące dróg gminnych na terenie Gminy Kobiór w 2017 r.
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2017 Utworzono: 13.04.2017

Zaproszenie do składania ofert

Wykaszanie mechaniczne i mulczowanie zielonych terenów publicznych Gminy Kobiór w 2017 r.
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2017 Utworzono: 13.04.2017

Zaproszenie do składania ofert

Świadczenie usług inżynieryjnych sprzętowo-transportowych na rzecz Urzędu Gminy w roku 2017
więcej...
Aktualizacja: 28.03.2017 Utworzono: 13.03.2017

Konkurs ofert

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze - Etap III - przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 22.02.2017

Konkurs ofert

Świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach: Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór w okresie od 06.03.2017 do 31.12.2017r. oraz Kobiór-Tychy, Tychy-Kobiór w okresie od 06.03.2017r. do 30.06.2017r.
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2017 Utworzono: 06.02.2017

Zaproszenie do składania ofert

Budowa oświetlenia drogowego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Rzecznej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2016 Utworzono: 18.10.2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Modernizacja i wyposażenie obecnych dwóch łazienek znajdujących się na parterze oraz I piętrze budynku Urzędu Gminy Kobiór zgodnie z załączoną wizualizacją.
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2016 Utworzono: 31.10.2016

Konkurs ofert

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej w Kobiórze przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum"
więcej...
Aktualizacja: 07.10.2016 Utworzono: 22.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni odcinków dróg gminnych - ul. Kodowej, ul. Borowej, ul. Bocznej oraz ul. Wschodniej wraz z dojazdami.
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2016 Utworzono: 02.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Projekt budowlano-wykonawczy wiaty wielofunkcyjnej wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym i turystycznym na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego w Kobiórze przy ul. Centralnej 117
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2016 Utworzono: 12.08.2016

Zaproszenie do składania ofert

"Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kobiór, do szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Tychy i Pszczyna w roku szkolnym 2016/2017” w ramach postępowania prowadzone
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2016 Utworzono: 10.08.2016

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa gminnych boisk i urządzeń sportowych w strefie obiektu oświatowego przy ul. Tuwima w Kobiórze - działka nr 824/37, z przystosowaniem do funkcji ogólnodostępnej
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 28.06.2016

Zaproszenie do składania ofert

Odwodnienie wgłębne fragmentu ulicy Wróblewskiego w Kobiórze - droga gminna
więcej...
Aktualizacja: 04.07.2016 Utworzono: 17.06.2016

Zaproszenie do składania ofert

Remont cząstkowy dróg gminnych przy użyciu remontera ciśnieniowego mieszanką grysowo - emulsyjną
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2016 Utworzono: 02.06.2016

Przetarg nieograniczony pisemny ofertowy

Wynajem lokalu użytkowego oznaczonego nr "10A" położonego w Kobiórze przy ul. Centralnej 57 o powierzchni 18 m2
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2016 Utworzono: 06.05.2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Usługi sprzętem mechanicznym o charakterze awaryjnym na rzecz Urzędu Gminy w roku 2016-tym
więcej...
Aktualizacja: 21.03.2016 Utworzono: 03.03.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego w Kobiórze przy ul. Centralnej 117
więcej...
Aktualizacja: 23.02.2016 Utworzono: 11.02.2016

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku komunalnego przy ul. Orlej 4 w Kobiórze na działce nr 1444/28, z wydzieleniem 8 mieszkań socjalnych.
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2016 Utworzono: 27.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2015 Utworzono: 16.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej, polegająca na powierzchniowym utrwaleniu pasa jezdnego z użyciem emulsji kationowej oraz grysów kamiennych ze skał twardych
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2015 Utworzono: 28.08.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku ul. Rolnej w Kobiórze, wraz z robotami przygotowawczymi
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2015 Utworzono: 25.08.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wymiana pokrycia dachowego mieszkalnego budynku komunalnego, zklokalizowanego przy ul. Orlej 4 w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2015 Utworzono: 12.08.2015

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dostawa kosiarki samojezdnej do wykaszania boisk trawiastych oraz terenów zielonych na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2015 Utworzono: 01.07.2015

Zaproszenie do składania ofert

Remont cząstkowy dróg gminnych przy użyciu remontera ciśnieniowego mieszanką  grysowo - emulsyjną.
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2015 Utworzono: 08.06.2015

Konkurs ofert

Wótj Gminy Kobiór zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę elementów oświetlenia boiska treningowego zlokalizowanego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego przy ul. Centralnej 11
więcej...
Aktualizacja: 12.05.2015 Utworzono: 17.04.2015

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego położonego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego w Kobiórze przy ulicy Centralnej 117
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2015 Utworzono: 10.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Wykonanie czyszczenia i inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciągach dróg gminnych - ul. Łukowa i ul. Bartnicza
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2015 Utworzono: 19.03.2015

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kobiór w sezonie 2014/2015
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2014 Utworzono: 22.09.2014

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Budowa gminnego placu zabaw w Kobiórze przy ul. Łukowej na działce nr 1437/32
więcej...
Aktualizacja: 16.10.2014 Utworzono: 10.09.2014

Świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych- UNIEWAŻNIENIE


więcej...
Aktualizacja: 27.08.2014 Utworzono: 18.08.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Przygotowanie wyceny 41 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie, w 2 budynkach wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Centralnej 30 - 38 w Kobiórze, na dz. nr 2032/37, w celu sprzedaży najemcom.
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2014 Utworzono: 07.08.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie projektu wydzielenia lokali w 2 budynkach wielorodzinnych
więcej...
Aktualizacja: 25.06.2014 Utworzono: 23.04.2014

Przetarg ofertowy

Zakup używanego samochodu dostawczego - wywrotki o dopuszczalnej masie całkowitej - 3,5t
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2014 Utworzono: 04.06.2014

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Usługa oświetleniowa części sieci nN Gminy Kobiór na okres od 1.04.2014r. do 31.12.2014r., będącej własnością Tauron Dystrybucja S.A.
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2014 Utworzono: 23.04.2014

aktualne... Początek strony