Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wygasły...)

Przebudowa gminnych boisk i urządzeń sportowych w strefie obiektu oświatowego przy ul. Tuwima w Kobiórze - działka nr 824/37, z przystosowaniem do funkcji ogólnodostępnej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść ogłoszenia
Mapa zasadnicza z zakresem planowanego zadania projektowego


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Dariusz Kołoczek dnia 29.06.2016
Opublikowana przez Marcin Ryś dnia 18.07.2016. Wygasa 13.07.2016. Odsłon 1414, Wersja 3
Początek strony