Zaproszenie do złożenia oferty (wygasły...)

Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Iwestorskiego dla projektu pn.: "Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 - wykaz osób
Załąćznik nr 4 - wykaz robót
Dokumentacja zamówienia na roboty budowlane
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kędzior dnia 25.02.2020
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 25.02.2020. Wygasa 17.03.2020. Odsłon 406, Wersja 3
Początek strony