Przetarg nieograniczony (wygasły...)

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kobiór w sezonie 2020/2021 - droga powiatowa 4151 S - ul. Leśników dł. 0,750 km oraz drogi gminne i wewnętrzne - dł. 27,761 km

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenia
Załącznik nr 3 - wykaz sprzętu
Załącznik nr 4 - wykaz dróg
Załącznik nr 5 - wzór umowy
Załącznik nr 6 - specyfikacja techniczna
Załącznik nr 7 - karta pracy
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Agnieszka Młocek dnia 05.11.2020
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 06.11.2020. Wygasa 31.12.2020. Odsłon 254, Wersja 2
Początek strony