Zamówienia publiczne powyżej 130.000 zł

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu

Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2023 Utworzono: 25.04.2023

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2023 Utworzono: 01.02.2023

Ogłoszenie o zamówieniu

Modernizacja energetyczna dwóch budynków komunalnych w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2023 Utworzono: 23.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa fragmentu ul. Olszewskiego wraz z budową miejsc postojowych
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2023 Utworzono: 25.08.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa I etapu ciągu pieszo-rowerowego relacji Kobiór-Paprocany wzdłuż ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobiórze wraz zinfrastrukturą towarzyszącą i wymianą nawierzchni drogi
więcej...
Aktualizacja: 21.12.2022 Utworzono: 12.07.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa istniejącego budynku na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze, wraz z robotami towarzyszącymi
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2022 Utworzono: 12.01.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023
więcej...
Aktualizacja: 28.10.2022 Utworzono: 16.09.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa przedszkola w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 15.06.2022 Utworzono: 20.04.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2022 Utworzono: 29.12.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Kobiórskiej na odcinku od ul. Centralnej do ul. Plichtowickiej
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2022 Utworzono: 22.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2021 Utworzono: 29.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.
więcej...
Aktualizacja: 21.10.2021 Utworzono: 18.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze - ul.Orla i ul.Łukowa
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2021 Utworzono: 30.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2021 Utworzono: 23.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2021 Utworzono: 28.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2021 Utworzono: 23.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni ścieków "Wschód" w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2020 Utworzono: 12.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa dróg gminnych - ul. Wodna i Żelazna w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2020 Utworzono: 12.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy gminnych budynkach wielofunkcyjnym oraz mieszkalnym - Centralna 57 i 59
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2020 Utworzono: 12.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośi na terenie Gminy Kobiór w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2020 Utworzono: 26.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji saniternej w Kobiórze - etap IV
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2020 Utworzono: 12.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Termomoedernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2020 Utworzono: 12.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2020 Utworzono: 10.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa II etapu ścieżki rowerowej relacji Kobiór - Tychy
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2019 Utworzono: 24.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2019 Utworzono: 22.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Centralnej 16 w Kobiórze w celu utworzenia placówki typu Klub "Senior+"
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2019 Utworzono: 26.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego "Starodroże" w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2019 Utworzono: 22.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap III
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 14.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2019 Utworzono: 18.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2019 Utworzono: 30.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup nowego specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania OSP w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2019 Utworzono: 09.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 16.05.2019 Utworzono: 23.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 30.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap II
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2018 Utworzono: 26.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną - część obejmująca fragment ciągu pieszo - rowerowego do ul. Plichtowickiej (I-wszy etap trasy rowerowej Kobiór - Tychy)
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2018 Utworzono: 21.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych - etap III
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2018 Utworzono: 25.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych - ul. Przemysłowa w Kobiórze - odc. północny
więcej...
Aktualizacja: 31.10.2018 Utworzono: 19.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną w Kobiórze  - Etap II
więcej...
Aktualizacja: 08.10.2018 Utworzono: 24.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa energooszczędnego oświetlenia dróg gminnych - etap II - informacja z otwarcia ofert
więcej...
Aktualizacja: 02.10.2018 Utworzono: 14.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Kobiórze przy ul. Centralnej 57
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2018 Utworzono: 07.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

"Przebudowa dróg gminnych" - na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2018 Utworzono: 11.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa metropolitalnego węzła przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Kobiórskiej z ul. Centralną w Kobiórze. Etap I - Budowa wiaty przystankowej.
więcej...
Aktualizacja: 04.06.2018 Utworzono: 18.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2018 Utworzono: 14.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w strefie ul. Tuwima
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 14.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości naterenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2018 Utworzono: 17.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Docieplenie budynku Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 18.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2017 Utworzono: 11.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 04.10.2017 Utworzono: 22.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 25.07.2017 Utworzono: 12.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 25.04.2017

Przetarg nieograniczony

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2017 Utworzono: 08.06.2017

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa ulicy Wróblewskiego w Kobióze (Zadanie 2 na odcinku pomiędzy ulicami Wspólną a Błękitną)
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2016 Utworzono: 15.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2016 Utworzono: 04.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa fragmentu ul. Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku od skrzyżowania z ul. Kobiórską do ul. Wspólnej
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2016 Utworzono: 15.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej ul. Ołtuszewskiego w Kobiórze pomiędzy DK-1 a DW-928
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2016 Utworzono: 15.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym
więcej...
Aktualizacja: 06.05.2016 Utworzono: 15.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2016 Utworzono: 06.11.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Przebudowa ul. Bartniczej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2015 Utworzono: 02.10.2015

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 14.07.2015 Utworzono: 25.06.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap II)
więcej...
Aktualizacja: 28.04.2015 Utworzono: 27.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa oświetlenia drogowego ul. Plichtowickiej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 20.04.2015 Utworzono: 20.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2015 Utworzono: 05.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze - budowa parkingu z jezdnią manewrową, chodnikami i zielenią oraz przebudowa istniejących zjazdów na drogę gminną.
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2014 Utworzono: 06.10.2014

aktualne... Początek strony