Zamówienia publiczne powyżej 130.000 zł

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2022 Utworzono: 29.12.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Kobiórskiej na odcinku od ul. Centralnej do ul. Plichtowickiej
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2022 Utworzono: 22.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa istniejącego budynku na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze, wraz z robotami towarzyszącymi
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2022 Utworzono: 12.01.2022

archiwum... Początek strony