Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pytania i odpowiedzi z dnia 16.12.2014r. dotyczące  treści SIWZ przetargowej.


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2a - oświadczenie
załącznik nr 2b - oświadczenie
załącznik nr 2c - oświadczenie
załącznik nr 3 - wykaz robót
załącznik nr 4 - wykaz osób
załącznik nr 5 - wykaz sprzętu
korekta załącznika nr 5 - wykaz sprzętu
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 5 do siwz poprzez dopisanie do tabeli „Wykaz sprzętu” wymaganego sprzętu „spawarki spalinowej 300A – 1 szt.” oraz wykreślenie „wyciągarki jednomasztowej do 0,5 t – 1 szt.”. Zmiana spowodowała dostosowanie załącznika nr 5 siwz do treści pkt V 1 d) SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
UWAGA: Wykaz sprzętu należy składać na zmodyfikowanym druku załącznika nr 5 do siwz.
załącznik nr 6 - wzór umowy
załącznik nr 7 - harmonogram rzeczowo finansowy
*** załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa
*** załącznik nr 9 - STWIOR
*** załącznik nr 10 - przedmiary robót
*** załącznik nr 11 - dokumentacja geotechniczna
*** Ze względu na duży rozmiar załączników nr 8,9,10,11 zostały one spakowane darmowym programem do kompresji plików 7zip.


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marcin Kędzior dnia 02.01.2015
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.01.2015. Wygasa 16.01.2015. Odsłon 7375, Wersja 4
Początek strony