Elektroniczna skrzynka podawcza

Ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze dla klientów Urzędu Gminy Kobiór


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Warunkiem korzystania z systemu jest posiadanie bezpłatnego konta na ePUAP, a także profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Kontakt z Urzędem Gminy Kobiór możliwy jest przy wykorzystaniu następujących usług:

1. Pismo ogólne do urzędu
Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze. Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki:
- w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie,
- organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie,
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.
Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.
Wybór na ePUAP usługi „Pismo ogólne do urzędu” można zrealizować wchodząc na stronę www.epuap.gov.pl:
Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw i odszukując usługę o nazwie „Pismo ogólne do urzędu”. Nazwa instytucji: "Gmina Kobiór"

2 .Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Za pomocą w/w usługi możliwe jest skierowanie pisma drogą elektroniczną do każdego podmiotu publicznego, który posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.
Należy pamiętać, że zgodnie § 19 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216), pismo ogólne kieruje się do podmiotu publicznego w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
- w przepisach odrębnych nie został określony organ właściwy do określenia wzoru;
- podmiot publiczny, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie;
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie na piśmie w postaci papierowej.
Wybór na ePUAP usługi powszechnej „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” można zrealizować wchodząc na stronę www.epuap.gov.pl:
Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw i odszukując usługę o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. W polu "Odbiorca dokumentu" należy wpisać adres skrytki Gminy Kobiór tj. /puybm6470x/SkrytkaESP
Informacja wytworzona przez Grzegorz Strączek dnia 07.06.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.06.2014. Odsłon 2648, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony