Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Warunkiem korzystania z systemu jest posiadanie bezpłatnego konta na ePUAP, a także profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Kontakt z Urzędem Gminy Kobiór możliwy jest przy wykorzystaniu następujących usług:

1. Pismo ogólne do urzędu
Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze. Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki:
- w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie,
- organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie,
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.
Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.
Wybór na ePUAP usługi „Pismo ogólne do urzędu” można zrealizować wchodząc na stronę www.epuap.gov.pl:
Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw i odszukując usługę o nazwie „Pismo ogólne do urzędu”. Nazwa instytucji: "Gmina Kobiór"

2 .Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Za pomocą w/w usługi możliwe jest skierowanie pisma drogą elektroniczną do każdego podmiotu publicznego, który posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.
Należy pamiętać, że zgodnie § 19 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216), pismo ogólne kieruje się do podmiotu publicznego w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
- w przepisach odrębnych nie został określony organ właściwy do określenia wzoru;
- podmiot publiczny, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie;
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie na piśmie w postaci papierowej.
Wybór na ePUAP usługi powszechnej „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” można zrealizować wchodząc na stronę www.epuap.gov.pl:
Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw i odszukując usługę o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. W polu "Odbiorca dokumentu" należy wpisać adres skrytki Gminy Kobiór tj. /puybm6470x/SkrytkaESP
Informacja wytworzona przez Grzegorz Strączek dnia 07.06.2014
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.06.2014. Odsłon 3453, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony