na 2022 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.233.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

 

UCHWAŁA NR RG.0007.67.2015 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 października 2015 r. w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR RG.0007.154.2016 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG.007.67.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych


Podatek od nieruchomości

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlagających opodatkowaniu.pdf

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf

ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

ZIN-3 - załacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych  - dane pozostałych podatników.pdf

 

Podatek leśny

DL-1 deklaracja na podatek leśny.pdf

ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlagających opodatkowaniu.pdf

ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

IL-1 informacja o lasach.pdf

ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegająch opodatkowaniu.pdf

ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf

 

Podatek rolny

DR-1 deklaracja na podatek rolny.pdf

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

IR-1 informacja o gruntach.pdf

ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf

ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf

 

Podatek od środków transportowych

DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

DT-1A załacznik do deklaracji DT-1.pdf

 

Druki obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (pdf)
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (docx)

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (pdf)
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (docx)

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (pdf)
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (doc)

ZNRL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI, DEKLARACJI (pdf)
ZNRL-1 ZAŁĄĆZNIK DO INFORMACJI, DEKLARACJI (doc)

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI ŚRODKI TRANSPORTU

INRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO,LEŚNEGO (pdf)
INRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO,LEŚNEGO (doc)

Informacja wytworzona przez Agnieszka Leonard dnia 01.12.2021
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.12.2021. Odsłon 310, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony