Budżet 2019

Zestawienie zmian na funduszu na 31.12.2019 r.

Rachunek zysków i strat  wg stanu na 31.12.2019 r.

Informacja dodatkowa

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2019 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2019 r.

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kobiór za 2019 rok wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2019 rok

Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji eg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rb-NDS - sprawozdanie o deficycie jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rb-28s - sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiór za I półrocze 2019 roku


Sprawozdanie o nadwyżce Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Sprawozdanie o stanie należości oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Kobiór wg stanu na 30.06.2019 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Kobiór na dzień 30.06.2019 r.


Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Kobiór wg stanu na 30.06.2019 r.

Sprawozdanie o nadwyżce Gminy Kobiór wg stanu na dzień 31.03.2019 r.

 

Sprawozdanie o stanie należości oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Kobiór wg stanu na 31.03.2019 r.

 

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Kobiór na dzień 31.03.2019 r.

 

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy kobiór wg stanu na dzień 31.03.2019 r.

 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Kobiór wg stanu na 31.03.2019 r.

 
UCHWAŁA NR RG.0007.10.2018 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok

Zarządzenie nr 132/IV/2018 Wójta Gminy Kobiór z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Gabriela Zając dnia 16.06.2020
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 18.06.2020. Wygasa -. Odsłon 3133
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony